Presentació


Us presentem la cinquena edició de la Campanya de Teatre Amateur que la Fundació Casa de Cultura de Girona i la Federació Teatral Amateur Gironina impulsen des de l’any 2015 amb l’objectiu de donar suport a les companyies i, alhora, facilitar als municipis i a les entitats socioculturals la programació de teatre amateur local i incentivar l’assistència del públic als teatres dels municipis gironins.

Continuem, doncs, promovent el teatre amateur en totes les seves vessants: artística, social i participativa, totes importants i necessàries per igual. Si el balanç de les convocatòries anteriors ens reafirma en la necessitat d’eines de suport com aquesta, la participació i la qualitat de les obres presentades en aquesta convocatòria permeten constatar novament la diversitat del sector i també l’ambició de les companyies, amb un augment de la qualitat tant des del punt de vista artístic com tècnic.

Des d’aquesta Casa de Cultura esperem que aquestes obres de teatre que els grups han preparat amb esforç, entusiasme i dedicació us complaguin i al mateix temps volem agrair l’assistència del públic, sense el qual tot aquest treball no tindria sentit.

El moment culminant d’una representació teatral és quan es produeix la comunió dels actors amb el públic. Aquest és el moment màgic que fa del teatre una experiència que va molt més enllà de la representació d’una ficció. Aleshores l’obra es perpetua íntimament en cada espectador més enllà de la funció, una vegada apagats els focus i tancat el teló.

Casa de Cultura de la Diputació de GironaReial Ordre de 15 de gener de 1867:

“En vista de la comunicación pasada por este Ministerio por el censor interino de teatros del Reino con fecha 4 del corriente en la que se hace notar el gran número de producciones dramáticas que se presentan a la censura escritas en los diferentes dialectos, y considerando que esta novedad ha de influir forzosamente a fomentar el espíritu autóctono de las mismas, destruyendo el medio más eficaz para que se generalice el uso de la lengua nacional, la reina ha tenido a bien disponer que en adelante no se admitirán a la censura obras dramáticas que estén exclusivamente escritas en cualquiera de los dialectos de las provincias de España”.

Sortosament pel teatre, i pel català, Isabel II no se’n va sortir.

Federació Teatral Amateur Gironina